Thursday, January 11, 2018

DAy 5

I prefer monarchy because it king and queens and they are kind.
I dont like dictatorship because we have to do things the dictator said.

Day 4

Day 4 Reflection  
Concept
Democracy
form
A democracy means there is a leader that is election to be the government 
responsibility
In a democracy the citizens have to live a happy life
The government has to work to make their country the best place
ever .
reflection
A democracy is successful if the citizen like the government.
personal comment
Being a part of a democracy made me feel happy.
I would change that the citizen could be a government.
I would keep people that is smart to try to make the country better.
colour
A colour I would choose to represent democracy would be blue and white
symbol
A symbol I would choose to represent democracy would be
peace.
image
An image I would choose to represent democracy would be
Image result for democracy

day 3Day 3 Reflection  
Concept
Dictatorship
form
A dictatorship means you have to do what the dictator says
responsibility
In a dictatorship the citizens have to hear to the dictator
The government has to be strong
reflection
A dictatorship is successful if he/she has a big force
personal comment
Being a part of a dictatorship made me feel sad
I would change that some dictatorship is good
I would keep nothing because dictatorship take away everything
colour
A colour I would choose to represent dictatorship would be black and red.
symbol
A symbol I would choose to represent dictatorship would be a military tanks with a lot of soldiers and also a dictator in front.
image
An image I would choose to represent dictatorship would be...

Image result for image of dictatorship

]

Tuesday, January 9, 2018

Day 2Day 2 Reflection  “Anarchy sounds good to me. Then someone asks, 'Who'd fix the sewers?'”
Concept
Anarchy
form
An anarchy means no leader, everybody do what they want.
responsibility
In an anarchy the citizens have to do things they like to do .
The government has to do nothing because there is no government, it is a
Kos.
reflection
An anarchy is successful if the citizen don't like a leader
personal comment
Being a part of anarchy made me feel…
I would change nothing because it is a free country.
I would keep my army and don't let the people get into my house.
colour
A colour I would choose to represent anarchy would be a messy colour because it represent Kos in a Anarchy.
symbol
A symbol I would choose to represent anarchy would be a bad symbol.Image result for evil symbols
image
An image I would choose to represent anarchy would be
Image result for anarchy

Monday, January 8, 2018

Monarchy of hai Phong


Day 1 Reflection
Concept
Monarchy
form
A monarchy means that it is like a lord, king or queen.
responsibility
In a monarchy the citizens have to obey to them and they have to be loyal.
The government has to treat the citizens the best they could.
reflection
A monarchy is successful if they make their citizens happy, good,
give a lot of money to the poor .
personal comment
Being a part of a monarchy made me feel happy .
I would change how to make the things more sensitive.
I would keep more care in me for the citizens.
colour
A colour I would choose to represent monarchy would be gold and white
because it
represent the peace and the riches in the country.
symbol
A symbol I would choose to represent monarchy would be a royal dragon .
image
An image I would choose to represent monarchy would be this


Thursday, December 14, 2017

the reflection about my group shark tank

Star.01: We did good when we are working on the creating the machine but it isn't work.

Star.02:When the judge ask us, we talk clearly and Nathan talk the most, also I explain a lot of question to the judges.

goal: my goal is that I have to be more better at it and also I has to research more about hydro power and how it affect the environment more.

Wednesday, December 13, 2017

Ở Lớp ,em đã học cách làm một bài văn tả cảnh ở lớp và đây chính là bài em làm.


Biển Nha Trang

Mỗi lần em nghĩ về biển làm em nhớ đến những kỉ niệm đẹp về  biển Nha Trang.

Biển Nha Trang có một màu trong xanh đến nỗi có thể nhìn thấy đáy của biển. Xa xa có những dãy núi nhấp nhô như muốn ôm trọn lấy biển.Có những cái chòi mọc lên như đang có một cuộc thi chạy đang diễn ra. Những hạt cát vàng có một màu óng ánh như được rắc những hạt vàng nho nhỏ.

Những cây dừa đang đung đưa như đang chơi đuổi bắt với nhau. Còn những tán lá đang miệt mài tạo bóng râm và gió cho bọn trẻ chơi.Cái ô được giao nhiệm vụ là bảo vệ khách du lịch khỏi những cái nắng gay gắt của trưa hè .Cây cầu xanh xanh như được nước biển hắt vào nên bị biến thành màu xanh như thế , có những con thuyền nho nhỏ đang nghỉ trên bãi cát vàng.

Bầu trời có một màu xanh tuyệt đẹp trên bàu trời , đám mây đang uốn lượn trên bàu trời .

Em có rất nhiều kỉ niệm đẹp với biển Nha Trang vì nhà ông bà của em sống ở đây . Em rất thích nơi này vì sóng ở đây rất là êm, biển rất trong và nó có rất nhiều nơi đẹp tại biển Nha Trang.